Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Firmom rozliczanym na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możemy zaoferować prowadzenie:

 • Ewidencji przychodów dla celu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych ,
 • Rejestru zakupów oraz Rejestru sprzedaży podatku od towarów i usług (VAT),
 • Ewidencji wyposażenia,
 • Ewidencji wynagrodzeń,
 • Wykazu środków trwałych,
 • Ewidencji zatrudnionych pracowników,
 • Sporządzanie list płac,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Sporządzanie deklaracji do US i ZUS,
 • Doradztwo Podatkowe,
 • Współpraca z Organami Podatkowymi w imieniu podmiotu.