Obsługa kadrowo-płacowa

Rozszerzenie działalności i rozwój firmy często skutkuje powiększeniem składu personalnego. Decyzja o zatrudnieniu pracownika nakłada na pracodawcę szereg dodatkowych obowiązków, które związane są z prowadzeniem niezbędnej dokumentację kadrowo-płacowej. Nasza Kancelaria również i w tym zakresie może ułatwić Państwu prowadzenie własnej działalności.

Dla Państwa w ramach naszych usług w sposób profesjonalny prowadzimy akta osobowe oraz całą dokumentację niezbędną w momencie zatrudnienia pracownika. Ponadto współpracujemy z firmami zewnętrznymi np.: lekarzem, specjalistą do spraw BHP oraz innymi, jak również służymy pomocą w ich znalezieniu.

W zakresie naszych usług znajdą Państwo między innymi:

 • Założenie i prowadzenie akt osobowych dla pracowników,
 • Opracowanie regulaminu pracy i wynagrodzeń,
 • Ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych,
 • Sporządzanie list płac,
 • Sporządzanie rachunków do  umów cywilno-prawnych,
 • Obliczanie składek ZUS oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych,
 • Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, pielęgnacyjnych, rodzinnych i innych,
 • Wypełnianie zaświadczeń  o zatrudnieniu i dochodzie dla pracowników,
 • Sporządzanie  deklaracji PIT-11, PIT-4/R, PIT-8B,
 • Przygotowanie Świadectw Pracy dla pracowników.

Poza usługami, które zostały wymienione powyżej, zajmujemy się również całą gamą zagadnień związanych z pracownikiem (od strony pracodawcy). Pomagamy znaleźć rozwiązanie w momencie wystąpienia jakichkolwiek konfliktów na linii pracodawca – pracownik.