Książka Przychodów i Rozchodów

Jeżeli Państwa formą opodatkowania jest Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR), oferujemy usługi z zakresu prowadzenia:

 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), Klasyfikacji i weryfikacji dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Ewidencji wyposażenia,
 • Ewidencji wynagrodzeń,
 • Rejestru sprzedaży oraz zakupów od towarów i usług (VAT),
 • Obsługi kadrowo-płacowej,
 • Sporządzania sprawozdań do GUS,
 • Sporządzania deklaracji do US i ZUS,
 • Rozliczeń rocznych
 • Doradztwa Podatkowego,
 • Współpracy z Organami Podatkowymi w imieniu podmiotu.

Do naszej oferty dołączamy również doradztwo przy wyborze rodzaju kredytów, czy leasingów. Na życzenie klienta sporządzamy bilans z prowadzonej działalności oraz udzielamy pomocy w zakresie uzupełniania wszelkiego rodzaju wniosków. Czuwamy nad dokonaniem wyboru zmiany formy opodatkowania, bądź statusu prawnego tak, aby były one w danym czasie najkorzystniejsze dla klienta. Ponadto współpracujemy również z Radcą Prawnym, Kancelarią Notarialną, Firmami leasingowymi oraz Pośrednictwem Kredytowym.