Księgi handlowe

Nasza Kancelaria poza doradztwem podatkowym zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem ksiąg handlowych:

 • Opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont
 • Sporządzenie instrukcji obiegu dokumentów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej,
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialno prawnych,
 • Ewidencji wyposażenia,
 • Sprawozdania do GUS,
 • Udzielanie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • Obsługa kadrowo – płacowa,
 • Doradztwo podatkowe,
 • Sporządzanie deklaracje do US i ZUS,
 • Współpraca z Organami Podatkowymi w imieniu podmiotu

Ponadto monitorujemy sytuację finansową podmiotu i udzielamy klientowi bieżących informacji w tym zakresie.