Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Udzielania porad w zakresie prawa podatkowego.
 • Opiniowania zagadnień podatkowych.
 • Reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi.
 • Prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń podatkowych:
  • KPiR,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • księgi handlowe.
 • Obsługi kadrowo-płacowej.
 • Przygotowania dokumentacji związanej z rejestracją działalności gospodarczej.
 • Udzielania konsultacji dotyczących wyboru możliwości strategii podatkowych
  w tym: wybór formy opodatkowania.
 • Optymalizacja opodatkowania – w celu zgodnego z prawem minimalizowania obciążeń podatkowych.
 • Sporządzania pism w postępowaniach podatkowych w tym odwołań od decyzji Organów Podatkowych – specjalność w zakresie:
  • postępowań egzekucyjnych,
  • zabezpieczeń podatkowych (zastawów, hipotek).
 • Sporządzania wszelkiego rodzaju informacji podatkowych np.: w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC – zakup samochodu, umowa pożyczki, umowa spółki), w zakresie spadków i darowizn (SD), w zakresie rejestracji podatkowej (NIP), w zakresie podatku od towarów i usług oraz innych.
 • Sporządzania rozliczeń rocznych (PIT-36, PIT-37, PIT-4R, PIT-28 itp.).
 • Sporządzania deklaracji ZUS (wnioski rentowe, emerytalne).
 • Doradztwa w pozyskiwaniu środków pomocowych z:
  • Funduszy unijnych,
  • Urzędu Pracy,
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • LGD,
  • BGK.