Kadra

Grzegorz Kutniewski
Doradca podatkowy

nr wpisu: 11383

Poniżej przedstawiam moje kwalifikacje osobowe do prowadzenia Kancelarii Doradztwa Podatkowego, bazujące w głównej mierze na rzetelnej pracy, którą włożyłem w zdobycie wykształcenia, jak również bogate doświadczenie zawodowe z zakresu stosowania prawa podatkowego.

Wykształcenie wyższe, na które składają się:

  • Studia Magisterskie na wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  • Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie w zakresie Egzekucji Należności w Postępowaniu Administracyjnym

Szkolenia:

  • Studium dla Doradców Podatkowych, prowadzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy w Warszawie
  • Restrukturyzacja Finansowa Przedsiębiorstw i Banków, prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów

Uprawnienia:

  • Uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych

Doświadczenie:

  • Wieloletnia praca w US na stanowisku Kierownika Referatu Egzekucji,
  • Menadżer do spraw windykacji w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Kierownik przedstawicielstwa Kancelarii Podatkowej,
  • Wykładowca – Nauczyciel przedmiotów zawodowych (rachunkowości, podstaw ekonomii, podstaw finansów) w Szkołach Policealnych
  • Wykładowca – na szkoleniach organizowanych dla bezrobotnych w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego.